Organisaties in Het Dok

Het Dok vervult een spilfunctie in de wijk. Een laagdrempelig informatie-, advies- en dienstencentrum met een stevig anker in de wijk. Zo vinden het sociaal-cultureel werk, het gemeentelijk loket en een groot aantal maatschappelijke organisaties bij ons onderdak. Daardoor zijn de lijnen kort en kan er snel worden ingespeeld op vragen uit de wijk. Samen met het buurtcafé, het restaurant en het filiaal van Groninger Forum, de Bibliotheek zorgen al deze voorzieningen dagelijks voor een aanhoudende bezoekersstroom. De sfeer is echter gemoedelijk, de medewerkers hulpvaardig en klantvriendelijk. Zij wijzen u graag de weg.

In de centrale hal kunt u terecht voor:
• Receptie Het Dok
• Loket gemeente Groningen, afdeling Publiekszaken
• Balie STIP Lewenborg
• WIJ Lewenborg
• Humanitas
• Juridisch Spreekuur, Schleper Advocaten
• Groninger Forum, de Bibliotheek
• Spreekkamer Wijkagent
• Buurtrestaurant De Eeterie en het buurtcafé
• ’t Schip (Jeugd- en jongerenwerk activiteitenruimten)

Op de eerste verdieping:
• Buurtvrouwencentrum de Boei
• Kantoren Het Dok
• Kantoren WIJ Lewenborg
• Wijkvereniging de Scheepsraad
• Wijkinternetcafé

Hieronder een overzicht van de verschillende organisaties:

(Klik op een onderdeel voor meer informatie)

Stadjerspas
Heeft u een Stadjerspas en wilt u graag gebruikmaken van speciale kortingsacties? Kom dan bij voorkeur tussen 9.00 en 12.00 uur bij de centrale receptie om u aan te melden voor de activiteiten in Het Dok. Dan weet u zeker dat u snel geholpen kunt worden!
Binnen Wijkcentrum Het Dok aan de Kajuit 4 in de wijk Lewenborg kunt u dagelijks terecht (ma. t/m vr.) voor een aantrekkelijke lunchkaart (12.00-14.00 uur) en een dinerkaart (17.00-19.00 uur) meer informatie vindt u op deze pagina.
logowijlewenborg

Wat doet WIJ Lewenborg?

Het huishouden doen, opvoeden, met geld omgaan, relaties onderhouden, een baan zoeken en houden. Allemaal zaken die de meeste mensen zelf doen. Maar soms loop je hierin vast en lukt het je niet om er zelf uit te komen. Dan is ondersteuning nodig. In de gemeente Groningen vind je die steun heel dichtbij. In Lewenborg is er een WIJ-team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden. WIJ-medewerkers kennen de weg in uw wijk en kunnen samen met u zoeken naar wat nodig is om dingen zelf te blijven doen. Maar ze weten ook wie u het beste kan helpen met dingen die u echt niet alleen af kan. Maar WIJ is er niet alleen voor problemen. WIJ wil ook een plek zijn voor ontmoeting en activiteiten. Dus loopt u met een goed idee rond, vertel het uw WIJ-team. Denkt u dat uw ervaringen misschien een ander kunnen helpen, meldt u zich dan bij WIJ. Wilt u vrijwilliger worden? WIJ heeft tips en suggesties.

Meer weten?

WIJ Lewenborg is elke dag bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur. U kunt op deze tijden altijd even binnenlopen.
U kunt ook bellen voor een afspraak, (050)-3674002.
U kunt natuurlijk ook een kijkje nemen op onze website: www.wij.groningen.nl/lewenborg

logo_jeugdcentrum_tschipJeugdcentrum ’t Schip (WIJ Lewenborg)

Het jeugdteam is een onderdeel van WIJ Lewenborg en is er voor iedereen van 4 t/m 18 jaar in Lewenborg en omgeving. Het jeugdteam organiseert dagelijks activiteiten in Jeugdcentrum ’t Schip voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar.  De activiteiten worden zoveel mogelijk in samenwerking met de jongeren zelf georganiseerd. In vakanties is er een aangepast programma met speciale activiteiten en uitstapjes. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op: www.check050.nl/lwb

Behalve in Jeugdcentrum ’t Schip is het jeugdteam ook werkzaam op straat, scholen en andere plaatsen die interessant zijn voor jongeren. Jeugdwerkers leggen actief contact en bieden hulp en ondersteuning waar dat nodig is.

Bereikbaarheid

Het jeugdteam is telefonisch bereikbaar op 050- 367 4002(kantoor, tot 15:00 uur) of 050- 544 68 86 (Jeugdcentrum ’t Schip, na 15:00 uur)

Facebook:
Lewenborg Kids                         www.facebook.com/schip.kinderen
Huiskamer Lewenborg                www.facebook.com/huiskamerlwb.mjd
Patrick van ’t Schip                      www.facebook.com/jeugdcentrum.tschip

logostip

Stip Lewenborg (WIJ Lewenborg)

Stip staat voor steun- en informatiepunt. Stip is er voor alle wijkbewoners met extra aandacht voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken en/of mantelzorgers. Zij kunnen bij Stip terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Stip voorziet wijkbewoners van informatie. De gemeente Groningen en de verschillende welzijnsorganisaties, zorginstellingen en corporaties die actief zijn in de wijk, werken samen binnen Stip.

Stip doet meer dan u denkt!

Naast Stip als steun- en informatiepunt ontwikkelt Stip steeds meer andere diensten. Partnerorganisaties binnen Stip organiseren o.a. activiteiten op gebied van gezondheid en bewegen, combineren vrijwillige en professionele diensten, bieden praktische diensten aan (hulpdienst), bemiddelen tussen vraag en aanbod van vrijwillige inzet van buurtbewoners en ontwikkelen nieuwe ontmoetingsplekken.

Informatie en openingstijden STIP Lewenborg

Maandag- en donderdagochtend van 09.00 – 12.00 uur
Dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur
Vrijdags gesloten!
Telefoon: 050 – 367 8880
E-mail: lewenborg@stip-groningen.nl

gemeente-groningen250px

Gemeente Groningen, afdeling Publiekszaken

De stad is de grens van 200.00 inwoners ruim gepasseerd. Daarom heeft de gemeente Groningen ook enkele balies van de afdeling Publiekszaken geopend in Wijkcentrum Het Dok. Als inwoner van Lewenborg kunt u óók op deze plek een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen. Dat geldt eveneens voor Stadjers die niet in de wijk wonen. De balies in Het Dok zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur.

Verder is het mogelijk om hier een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen. Of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens. Ook kunt u in Lewenborg terecht voor een afschrift van een akte uit de registers van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte. Overigens is een uittreksel of afschrift tevens digitaal verkrijgbaar via www.gemeente.groningen.nl. U bestelt en betaalt dan vanuit huis. Maar uiteraard bent u ook van harte welkom bij onze balies in Het Dok!

Openingstijden
De balies in Het Dok zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur.

humanitas-logo

Humanitas

Humanitas Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg biedt ondersteuning in de thuissituatie aan gezinnen, individuele personen en mantelzorgers. Het kan gaan om vriendschappelijk huisbezoek, maar ook om hulp bij (financiële) administratie, terminale thuishulp, hulp bij kinderen met een handicap of gedragsstoornis, dementerenden, chronisch zieken, mensen met een psychiatrische achtergrond, mensen met een verstandelijke beperking of het maken van een levensboek. De hulp is gratis en wordt door gemotiveerde vrijwilligers aangeboden.

Hulpdienst in Lewenborg

De vrijwilligers van de hulpdiensten bieden praktische hulp, zoals boodschappen doen, kleine klusjes in en om het huis, vervoer of begeleiding naar arts of ziekenhuis. Voor gebruik van eigen materiaal en reiskosten wordt een vergoeding gevraagd. De hulpdienst is er voor ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken of mantelzorgers die bepaalde klusjes of activiteiten niet (meer) zelfstandig kunnen uitvoeren. De hulpdienst kan dan wellicht de helpende hand bieden.

Informatie en spreekuren

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Stip in Lewenborg of bij Humanitas. Tijdens het spreekuur op maandag van 10.00 – 12.00 uur is Marian Kleine Schaars van Humanitas in Het Dok aanwezig. U kunt haar bereiken via 06 – 256 34 118
of m.kleineschaars@humanitas.nl.

MIP (Meld- en informatiepunt) en steunpunt mantelzorg

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur

Mantelzorgspreekuur

A-kerkhof z.z. 22
Open op dinsdag 09.30 – 12.00 uur
Telefoon 050 – 312 60 00
mip.groningen@humanitas.nl

scheepsraadlewenborglogo

De Scheepsraad

Onze al bijna tien jaar bestaande wijkvereniging houdt zich bezig met het behartigen van bewonersbelangen en het bevorderen van een goede leefbaarheid in de wijk. De vereniging zorgt voor informatie voor bewoners over zaken die spelen in de wijk d.m.v. de wijkkrant de Lewenborger www.lewenborger.nl en www.descheepsraad.nl.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit de wijk, en wil een verbindingsschakel zijn tussen wijkbewoners en gemeente, woningcorporaties, politie en andere organisaties in de wijk.
Ons doel is een schone, goede en veilige leefomgeving in Lewenborg voor nu en in de toekomst, waarbij de wijkbewoners zich betrokken voelen en zich hier ook voor willen inspannen.

Lid worden

De Scheepsraad wil in de toekomst van Lewenborg blijven investeren en u kunt daarbij helpen. Hoe? Dat is simpel: door lid te worden. Iedere Lewenborger kan gratis lid worden en meepraten tijdens de halfjaarlijkse vergaderingen in Het Dok. De vereniging bestaat uit mensen die de Scheepsraad en vooral ook Lewenborg een warm hart toedragen en mee willen doen om onze wijk mooi en leefbaar te houden.

Informatie en spreekuren

Telefoon: 050 – 544 68 68
E-mail: info@descheepsraad.nl
Internet: www.descheepsraad.nl

Wilt u meer weten over de Scheepsraad, zoekt u informatie over zaken die spelen in uw straat of in de wijk, heeft u ideeën, maar weet u er niet precies vorm aan te geven? Elke dinsdagmiddag houdt de Scheepsraad spreekuur in Het Dok van 14.00 – 17.00 uur. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

logovrouwencentrumdeboei

Vrouwencentrum de Boei

Vrouwencentrum De Boei is al sinds 1995 een bruisend multicultureel moedercentrum in Lewenborg, waar vrouwen zich inzetten als vrijwilligers en waar vrouwen deel kunnen nemen aan een gevarieerd aanbod van cursussen en activiteiten in de vertrouwde en prettige sfeer van onze ‘huiskamer’. Kinderen horen erbij. Er is kinderopvang aanwezig voor kinderen van 0-4 jaar. Deze kinderopvang is gratis!

Vrouwencentrum De Boei kunt u vinden in Het Dok, op de eerste verdieping. Bereikbaar via trap en lift. In onze ‘huiskamer’ op de eerste verdieping vinden de meeste van onze activiteiten plaats. U wordt hartelijk ontvangen door één van onze gastvrouwen. Bij haar kunt u zich laten inschrijven voor een cursus of activiteit.

Vrijwilligers

Veel vrouwen bij De Boei zetten zich vrijwillig in als gastvrouw, in het bestuur, bij de organisatie en uitvoering van activiteiten en nog veel meer andere werkzaamheden.

Informatie en openingstijden Vrouwencentrum De Boei

Contactpersoon: Mina Kalpoe
Telefoon: 050 – 544 68 65
E-mail: info@vrouwencentrumdeboei.nl
Openingstijden
Maandag, dinsdag en donderdag 09.00 – 11.30 uur en 13.00 – 15.00 uur
Woensdag en vrijdag 09.00 – 11.30 uur
Tijdens de basisschoolvakanties zijn er geen activiteiten en cursussen in De Boei.

logodebiebforum

Groninger Forum, de Bibliotheek

Zoek je dat ene boek, wil je een krant of tijdschrift lezen, even snel internetten of een mailtje sturen, zit je verlegen om een leestip? Kom dan langs, je vindt Groninger Forum, locatie Lewenborg aan de Kajuit 4, in Het Dok. Onze medewerkers helpen je graag op weg.

Onze collectie bevat vooral jeugdboeken en veelgevraagde boeken voor volwassenen: zowel informatief als ontspannend. Voor meer specialistische boeken kun je terecht bij onze locatie in het centrum aan de Oude Boteringestraat. Wil je iets lezen of lenen maar staat het niet bij ons in de kast? Aanvragen kost niets en zodra het we het gevraagde in huis hebben, ontvang je bericht.

Ben je nog geen lid, maar wil je dat wel graag worden? Word dan snel lid. Met een lenerspas heb je toegang tot duizenden boeken, cd’s, dvd’s en games voor slechts een paar euro per maand. Nog geen 18? Dan is je abonnement zelfs gratis!

Via onze website kun je gratis reserveren en verlengen. Bovendien krijg je als lid ook nog eens aantrekkelijke kortingen op entreekaarten voor het programma van het Groninger Forum en ons cursusaanbod.

Groninger Forum

Het Groninger Forum wordt een ontmoetingsplaats en dynamische plek voor populaire cultuur, informatie, actualiteit en media. Voor ontspanning en verdieping. Voor iedereen. Midden in het centrum van Groningen. Het Groninger Forum opereert op acht locaties: film + debat (vooral) aan het Hereplein en lenen en letteren aan de Oude Boteringestraat en op de zes wijkvestigingen in Selwerd, Vinkhuizen, Beijum, Lewenborg, De Wijert en Hoogkerk.

Informatie en openingstijden


Bibliotheek Lewenborg
Kajuit 4, 9733 CA Groningen
Telefoon (050) 541 36 40

E-mail:  lewenborg@groningerforum.nl

www.groningerforum.nl/bibliotheek

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.30 uur  

Welkom bij het Consultatiebureau Groningen, CJG locatie Lewenborg

Als (aanstaande) ouder/verzorger kun je hier terecht voor algemene informatie over de opvoeding en het opgroeien van je kind (0-23 jaar). Daarnaast wijst deze site je de weg naar professionals en instanties die je verder kunnen helpen bij opvoedingsvragen of -problemen. Het is goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Via het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt de gemeente Groningen jou als ouder de ondersteuning die je nodig hebt.

Advies op maat

Je kunt als ouder/verzorger advies krijgen dat bij jouw persoonlijke omstandigheden past.
Dat kan op twee manieren:
1) Bel of mail met de Telefonische Advisering van het CJG Groningen
2) Bespreek je vragen met een medewerker van het CJG bij jou in de buurt

Het Consultatiebureau is dichtbij

In de stad Groningen is het Centrum voor Jeugd en Gezin actief op 8 locaties. Je vindt ze op het kaartje linksboven. Klik op de naam of het logo van een CJG voor informatie over openingstijden, mogelijkheden voor ontmoeting met andere ouders/verzorgers én activiteiten die bij jou in de buurt worden georganiseerd.

Lopende projecten

Binnen het CJG Groningen zijn er verschillende projecten die in een of meer wijken van de stad Groningen draaien, zoals:
• Borstvoedingsspreekuur
• Moeders informeren Moeders
• Home-Start
• Zwanger? Kom naar de Zwangergroep!

Positief Opvoeden

Er zijn verschillende manieren om goed op te voeden. Positief Opvoeden volgens de methode Triple-P biedt effectieve informatie, tips en hulp bij dagelijkse opvoedvragen. Binnen het CJG Groningen werken we met Positief Opvoeden.

Telefonische Advisering

Voor ouders/opvoeders met vragen over opgroeien en opvoeden 050 – 367 4992 maandag t/m vrijdag 8.00 tot 20.00 uur.

Consultatiebureau

Een afspraak maken of verzetten bij het consultatiebureau? Bel: 050 – 367 4990

Consultatiebureau Lewenborg (WIJ Lewenborg)

Inloop op dinsdag 12.30 – 13.30 uur
Deze inloop is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd tot 4 jaar.
Een wijkverpleegkundige is dan aanwezig.

Inloop op donderdag 08.30 – 9.00 uur
Deze inloop is bedoeld voor ouders met kinderen tot 4 jaar.
Een kinderarts is dan aanwezig. Verder is een bezoek aan de kinderarts alleen mogelijk op afspraak.

Inloop op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 – 12.00 uur
Voor ontmoeting, advies en informatie over opvoeden voor ouders (kinderen tot 4 jaar kunnen ook mee).

 

advocatuur

Juridisch Spreekuur Lewenborg

Schlepers Advocatuur houdt iedere donderdag van 17:30 uur tot 19:30 uur een gratis juridisch spreekuur in Wijkcentrum Het Dok in Lewenborg.

Tijdens een vrijblijvend gesprek zal Schlepers Advocatuur u van advies voorzien.

Graag zien wij u in Lewenborg! Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur op het nummer 050 – 211 00 40.

 

politie

Wijkagenten Lewenborg

Waarschijnlijk is het wel bij u bekend dat er bij de Regiopolitie Groningen een aantal wijkagenten is aangesteld. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de bewoners in een bepaald gebied. De wijkagent onderhoudt nauwe contacten met de gemeente, hulpverlenende instanties, verenigingen, buurtcommissies e.d.. De wijkagent signaleert problemen en ontwikkelingen in het gebied waar hij of zij werkt en beoordeelt of deze preventief of repressief (bekeuringen en processenverbaal) worden aangepakt.

Ook heeft de wijkagent een doorverwijzende functie naar bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of de geestelijke gezondheidszorg. Op het gebied van de verkeersveiligheid heeft de wijkagent een belangrijke rol, waarbij hij of zij ook repressief (bekeurend) kan optreden. De wijkagent is daarnaast veel bezig met zaken op het gebied van overlast en criminaliteit. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan het voorkomen van overlast en criminaliteit, als het bestrijden daarvan.

Wijkagenten Lewenborg
Jaap Wallinga & Fien de Goede
telefoon (0900) 8844 www.politie.nl

Informatie en spreekuur
spreekuur iedere donderdag van 10.00 – 12.00 uur in wijkcentrum Het Dok